Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A

О попису

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

 

 

 

ВЕСТИ
23.02.2024.

Упоредни преглед броја станова

Републички завод за статистику, у дисеминационој бази, објављује податке о броју станова за стално становање и укупном броју станова – по насељеним местима, општинама, градовима, областима и регионима – према административно-територијалној подели Републике Србије важећој на дан 1. јула 2022. године.

Детаљније
ВЕСТИ
23.02.2024.

Упоредни преглед броја становника и домаћинстава по пописима 1948–2022.

Републички завод за статистику објављује податке о укупном броју становника и домаћинстава према резултатима свих девет пописа спроведених у Републици Србији после Другог светског рата (1948–2022). Подаци су исказани по насељеним местима, општинама, градовима, областима и регионима, према административно-територијалној подели Републике Србије важећој на дан 1. јула 2022. године.

Детаљније

Породице, Република Србија

Без података за АП Косово и Метохија