Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
20.10.2023.
Korica -8 - Porodice.jpg

Породице


У књизи „Породице“ дати су коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о основним карактеристикама породица.

Књига садржи податке о броју породица према типу – по насељеним местима, као и податке о породицама с децом према типу и броју деце – по општинама и градовима. Поред тога, у дисеминационој бази доступна је и табела сa подацима о породицама с децом према типу породице, старости и броју деце – по општинама и градовима.

Породица је заједница која се састоји само од брачног или ванбрачног пара, или од родитеља (оба или једног) и њихове деце. Дететом се сматра лице које, без обзира на старост и на брачни статус, живи у домаћинству с једним или оба родитеља, и које у том домаћинству нема свог брачног/ванбрачног партнера или своје дете.

Породице према типу

Према резултатима Пописа 2022. године, у Републици Србији има укупно 1 904 314 породица. Најзаступљеније су породице типа „брачни пар са децом“ (43,35%), следе породице типа „брачни пар без деце“ (28,1%), затим породице типа „мајка с децом“ (16,8%), „отац с децом“ (4,7%), „ванбрачни пар са децом“ (4%) и  „ванбрачни пар без деце“ (3%).

Табела 1. Породице према типу, по регионима

  Укупно Тип породице
брачни пар без деце ванбрачни пар без деце брачни пар са децом ванбрачни пар са децом мајка с децом отац с децом
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 1904314 534725 57877 825428 76238 320057 89989
Београдски регион 467110 107037 18154 206417 19371 93112 23019
Регион Војводине 497139 139057 19863 206424 25300 84739 21756
Регион Шумадије и Западне Србије 527592 159146 9334 240576 13479 80621 24436
Регион Јужне и Источне Србије 412473 129485 10526 172011 18088 61585 20778
Регион Косовo и Метохијa ... ... ... ... ... ... ...
        %      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 100 28,08 3,04 43,35 4,00 16,81 4,73
Београдски регион 100 22,91 3,89 44,19 4,15 19,93 4,93
Регион Војводине 100 27,97 4,00 41,52 5,09 17,05 4,38
Регион Шумадије и Западне Србије 100 30,16 1,77 45,60 2,55 15,28 4,63
Регион Јужне и Источне Србије 100 31,39 2,55 41,70 4,39 14,93 5,04
Регион Косовo и Метохијa ... ... ... ... ... ... ...

* Попис 2022. није спроведен на територији АП Косово и Метохија. 

Породице с децом према типу и броју деце

У Републици Србији, према резултатима Пописа 2022, има укупно 1 311 712 породица с децом (69% од укупно

 1 904 314 породица). 

Најзаступљеније су породице са једним дететом (54,3%), следе породице с двоје деце (36,1%), затим породице с троје деце (7,8%), док је удео породица са четворо и више деце мањи од 2%. 

Табела 2. Породице с децом према типу и броју деце

  Укупно Породице према броју деце
са 1 дететом са 2 детета са 3 детета са 4 детета са 5 и више деце
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 1311712 711826 473669 102858 17843 5516
Брачни пар са децом 825428 375806 353688 79950 12655 3329
Ванбрачни пар са децом 76238 38081 26097 8024 2708 1328
Мајка с децом 320057 233856 72157 11447 1927 670
Отац с децом 89989 64083 21727 3437 553 189
      %      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 100 54,27 36,11 7,84 1,36 0,42
Брачни пар са децом 100 45,53 42,85 9,69 1,53 0,40
Ванбрачни пар са децом 100 49,95 34,23 10,52 3,55 1,74
Мајка с децом 100 73,07 22,55 3,58 0,60 0,21
Отац с децом 100 71,21 24,14 3,82 0,61 0,21

Посматрано по типу породице, удео породица са једним дететом највећи је код породица „мајка с децом“ (73,1%) и „отац с децом“ (71,2%). Код породица типа „брачни пар с децом“ не постоје значајне разлике у уделима породица са једним и са два детeта (45,5% са једним дететом, односно 42,8%  са два детета), док је код породица типа „ванбрачни пар с децом“ 50% породица са једним дететом, а нешто више од трећине породица је са двоје деце (34,2%).

Удео породица са троје и више деце најнижи je код типа „мајка с децом“ и „отац с децом“ (око 4,5%), а највиши код породица типа „ванбрачни пар с децом“ (15,8%).

 

Књига 8: Породице

Табела 1. Породице према типу, по насељима

Табела 2. Породице с децом према типу, броју и старости деце, по општинама и градовима

  Подели ову страну