Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
29.06.2022.
vest_1.jpg

Други јавни позив за пријављивање кандидата за рад у својству ИТ асистента

Републички завод за статистику у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године спроводи Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. За подршку током спровођења обуке пописивача и подршку током теренског прикупљања података, Републички завод за статистику (Завод) ће ангажовати спољне сараднике у својству Асистент за информатико-техничку и системску подршку (ИТ асистент).

Позивају се грађани који желе да учествују у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. у својству ИТ асистента да се у периоду од 29. јуна-4. јула 2022. године пријаве Републичком заводу за статистику.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве. Број пријава по општинама је ограничен.

Основни задаци ИТ асистента јесу:

 • да се детаљно упозна са методолошко-организационим и другим упутствима Завода;
 • да пружа техничку подршку током спровођења обуке пописивача у периоду 29. августа 2022. до 16. септембра 2022. године
 • да пружа техничку и оперативну подршку учесницима (пописивачи) пописа у периоду од 01. до 15. октобра 2022. године;
 • да дијагностикује и решава хардверске проблеме
 • да дијагностикује и решава софтверске проблеме


Општи услови које кандидат треба да испуни:

 • држављанин Републике Србије;
 • најмање 18 година старости;
 • стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
 • да није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.


*Напомена:
Са изабраним кандидатима закључује се Уговор о привременим и повременим пословима или Уговор о допунском раду.


Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 • напредно познавање рада на рачунару (Windows, MS Office, интернет)
 • напредно познавање подешавања и конфигурације рачунара, периферних и мрежних уређаја
 • напредно познавање инсталација, одржавање и ажурирање софтвера и оперативног система
 • напредно познавање MS SQL сервера и релационих база података
 • напредно познавање алата за рад са гео-просторним подацима
 • способност напредног претраживања интернета
 • знање енглеског језика
 • смисао за решавање техничких проблема
 • стрпљив, толерантан и тактичан у комуникацији са корисницима
 • способност да препознају и прихвате потребе корисника
 • способност објашњавања појмова и поступака на једноставан начин


Предност при избору имаће следећи кандидати:

 • који имају виши ниво образовања;
 • који нису запослени.


Детаљан опис процедуре за избор ИТ асистената је објављен на веб-сајту Завода (www.stat.gov.rs).

 Задаци ИТ асистента и процедура за избор

Списак општина

Седиште подручног одељења Предвиђен број ИТ асистената
Београд 53
Шабац 8
Зајечар 7
Лесковац 8
Краљево 11
Ниш 12
Ваљево 4
Смедерево 10
Ужице 8
Крагујевац 9
Нови Пазар 4
Зрењанин 7
Нови Сад 11
Панчево 7
Сремска Митровица 7
Суботица 6

  Подели ову страну