Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
12.10.2023.
Slika-Korica-Vest - S4.jpg

Инсталације у становима

Републички завод за статистику у књизи „Инсталације у становима“ објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о опремљености станова инсталацијама електричне енергије, водовода, канализације, грејања и гасовода, по општинама и градовима. Ова књига садржи и детаљан приказ података по врстама водовода, канализације и грејања.

Према подацима Пописа 2022, у Републици Србији инсталацијама електричне енергије опремљено је  3 589 611 станова, што чини 99,3% од укупног броја пописаних станова. Инсталације водовода има 3 421 362 стана (94,7%), а канализацију има 3 416 381 стан (94,6%). Инсталације грејања су расположиве у 1 829 990 станова (50,6%), док је на даљински гасовод прикључено 404 405 станова (11,2%).

Од укупног броја пописаних станова 2 704 711 (75%) има инсталације јавног водовода, док 20% станова има инсталације, али су оне повезане на сеоски/месни водовод, хидрофор и сл. На јавну канализацију повезана су 2 052 994 стана (57%), док су код 38% станова инсталације канализације повезане на септичку јаму, реку, канал и сл. Топлотом која се испоручује из јавне/месне топлане, греје се  718 467 станова (20%), a етажно грејање заступљено у 31% пописаних станова. Скоро половина станова (46%) нема спроведене инсталације грејања у стану.

 

Књига С4 - Инсталације у становима

Табела - Број станова према опремљености инсталацијиа и основу коришћења

  Подели ову страну