Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
23.02.2024.
logopopis2022.jpg

Упоредни преглед броја станова

Упоредни преглед броја станова за стално становање садржи податке пописа, који су спроведени у периоду 1971–2022. године. Станове за стално становање чине настањени станови, станови који су привремено ненастањени или напуштени.

Упоредни преглед укупног броја станова садржи укупан број пописаних станова према резултатима три последња пописа (2002, 2011. и 2022. године). Поред станова за стално становање, укупан број пописаних станова садржи и станове који се повремено користе за одмор и рекреацију или за обављање сезонских радова у пољопривреди, као и станове који се искључиво користе за обављање делатности.

Подаци о становима за стално становање по пописима 1971. и 1981. године односе се на читаву територију Републике Србије, док пописи 1991, 2002, 2011. и 2022. године не садрже податке за АП Косово и Метохија. Наиме, Попис 1991. године бојкотован је од стране већине албанског становништва, док 2002, 2011. и 2022. године на територији јужне српске покрајине нису постојали услови за спровођење пописа. У Попису 2011. забележен је смањен обухват јединица пописа у општинама Прешево и Бујановац услед бојкота пописа од стране већине припадника албанске националне заједнице, те су за те општине за Попис 2011. године исказани само подаци о пописаним становима за стално становање и укупном броју станова у општини.

Детаљнија методолошка објашњења дата су у дисеминационој бази „Метаподаци“.


У дисеминационој бази доступне су табеле:

Табела 1  Број станова за стално становање 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. и 2022.

Табела 2  Број станова укупно 2002, 2011. и 2022.

  Подели ову страну