Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A

О попису

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

 

 

 

ВЕСТИ
01.12.2023.

Становништво према статусу инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према статусу инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом. Подаци су исказани према полу и старости, до нивоа општина и градова.

Детаљније
ВЕСТИ
17.11.2023.

Становништво према економској активности

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према економској активности, старости и полу, до нивоа општина и градова.

Детаљније

Породице, Република Србија

Без података за АП Косово и Метохија