Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
01.12.2023.
logopopis2022.jpg

Становништво према статусу инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према статусу инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом.

Подаци су исказани према полу и старости, до нивоа општина и градова.

Подаци о инвалидитету добијени су на основу одговора испитаника на питања о томе да ли имају потешкоће у обављању свакодневних активности због проблема са:

  1. видом (и поред употребе наочара),
  2. слухом (и поред употребе слушног апарата),
  3. ходом или пењањем степеницама,
  4. памћењем/концентрацијом,
  5. самосталношћу при одевању, исхрани и одржавању личне хигијене и
  6. комуникацијом (говор, међусобно разумевање лица и околине)

На свако од шест постављених питања лице је могло да се изјасни да: (1) нема потешкоћа, (2) има мало потешкоћа, (3) има много потешкоћа, (4) потпуно је онемогућено у обављању свакодневних активности и (5) не жели да одговори.

Приликом прикупљања података о инвалидитету коришћен је социолошки приступ према коме особа може сматрати да, и поред постојања одређеног здравственог проблема, нема потешкоћа у обављању свакодневних активности код куће, у школи или на послу, захваљујући подршци околине, коришћењу одговарајућих помагала и слично.

Питања о инвалидитету нису постављана за децу млађу од две године. За децу старости од две до четири године постављена су питања само за вид, слух и ходање, док је за лица старости пет и више година питање постављано у целости.

У контингент особа са инвалидитетом укључена су сва лица старости две и више година која, услед најмање једног од наведених проблема, имају много потешкоћа или су потпуно онемогућена у обављању свакодневних активности – укупно 356 404 лица (148 104 мушкарца и 208 300 жена).

Особе без инвалидитета су лица за која је на свако од постављених питања добијен одговор да немају потешкоћа или да имају мало потешкоћа – укупно 6 060 960 лица (2 963 556 мушкараца и 3 097 404 жене), док су лица која нису желела да одговоре ни на једно од постављених питања и лица за која подаци нису прикупљени, укључена у контингент особа чији је статус инвалидитета непознат – укупно 109 343 лица (58 475 мушкараца и 50 868 жена).

Табела 1: Становништво старо две и више година према статусу инвалидитета, по регионима

  Укупно Особе са инвалидитетом Особе без инвалидитета Oсобe чији је статус инвалидитета непознат
укупно % укупно % укупно %
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 6 526 707 356 404 5,46 6 060 960 92,86 109 343 1,68
Београдски регион 1 648 978 68 280 4,14 1 534 931 93,08 45 767 2,78
Регион Војводине 1 707 502 107 094 6,27 1 578 876 92,47 21 532 1,26
Регион Шумадије и Западне Србије   1 787 518 93 785 5,25 1 669 251 93,38 24 482 1,37
Регион Јужне и Источне Србије 1 382 709 87 245 6,31 1 277 902 92,42 17 562 1,27
Регион Косово и Метохија*

*Попис 2022. није спроведен на територији АП Косово и Метохија

Највеће учешће особа са инвалидитетом у укупном становништву старости две и више година забележено је у општинама: Црна Трава (14,0%), Пландиште (13,6%), Гаџин Хан (10,4%) и Сврљиг (10,0%), док је најмање учешће лица са инвалидитетом забележено у општинама: Прешево (1,1%), Тутин (1,9%), Нови Пазар (2,1%) и Бујановац (2,4%).

Напомена: Удео лица с инвалидитетом у општинама/градовима у којима постоје установе за њихов трајни смештај може бити повећан, што је посебно изражено у општинама са малим бројем становника.

 У контингенту особа са инвалидитетом (356 404), највише особа има проблем са ходом (60%), док је најмањи удео особа које имају проблеме везане за комуникацију (12,8%).

Графикон 1: Особе с инвалидитетом старе две и више година према врсти проблема и полу

Напомена: Збир колона у табели не даје укупан број особа с инвалидитетом, с обзиром на то да једно лице може да има потешкоће у обављању свакодневних активности због два или више различитих проблема.

Становништво старо две и више година према статусу инвалидитета, полу и старости

Особе с инвалидитетом старе две и више година према врсти проблема, полу и старости

  Подели ову страну