Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A

ПЛАН ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА ПОПИСА 2022.

2023. година
Датум Подаци који се објављују Најнижи територијални ниво Облик/формат објављивања
28. априла Национална припадност Општине и градови Књига 1 (PDF), База података
18. маја Број и површина стамбених јединица Насељена места Књига С1 (PDF), База података
25. маја Старост и пол Насељена места Књига 2 (PDF), База података
8. јуна Собе и помоћне просторије у стану Општине и градови Књига С2 (PDF), База података
8. јуна Станови према површини Општине и градови База података
16. јуна Вероисповест, матерњи језик, национална припадност по старости Општине и градови База података
7. јула Домаћинства према броју чланова Насељена места Књига 3 (PDF), База података
20. јула Број лица и домаћинстава у становима и настањеним просторијама Општине и градови База података
31. јула Школска спрема, писменост и компјутерска писменост Општине и градови Књига 4 (PDF), База података
24. августа Густина настањености стана, својина и основ по којем домаћинства користе стан Општине и градови Књига С3 (PDF), База података
25. августа Брачни статус Општине и градови Књига 5 (PDF), База података
25. августа Фертилитет Општине и градови Књига 6 (PDF), База података
29. септембра Миграциона обележја Општине и градови Књига 7 (PDF), База података
12. октобра Инсталације у становима Општине и градови Књига С4 (PDF), База података
20. октобра Основне карактеристике породица (тип породице, породице са децом и др.) Насељена места/општине и градови Књига 8 (PDF), База података
15. новембра Грејање у становима Општине и градови База података
17. новембра Економска обележја Општине и градови База података
1. децембра Инвалидитет Општине и градови База података
22. децембра Основни скупови становништва (појединачна старост, календарске године рођења, похађање школе и др.) Региони База података
28. децембра Станови према врсти зграде, години изградње и спратности Општине и градови База података
2024. година (јануар - јун)
Датум Подаци који се објављују Најнижи територијални ниво Облик/формат објављивања
23. фебруар Упоредни преглед броја становника, 1948-2022. Насељена места База података
23. фебруар Упоредни преглед броја домаћинстава, 1948-2022. Насељена места База података
23. фебруар Упоредни преглед броја станова, 1971-2022 Насељена места База података
  Зграде према броју станова, години изградње, спратности и материјалу спољних зидова од којег су изграђене Општине и градови Књига С5 (PDF), База података
  Инсталације у зградама Општине и градови База података
  Остале публикације
  Резултати контроле обухвата   Књига (PDF)
  Резултати контроле квалитета одговора   Књига (PDF)
  Пројекције становиништва, 2022 - 2052.   Књига (PDF), База података
  Детаљне таблице морталитета, 2021-2023.   Књига (PDF), База података
  Најчешћа имена и презимена   Књига (PDF)
  Пописни атлас   Књига (PDF)
  Тематске студије (више публикација)   Књига (PDF)