Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A

КАЛЕНДАР ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА ПОПИСА 2022

Датум Објављени подаци
28.4.2023. Национална припадност
Књига 1:  Национална припадност , подаци по општинама и градовима
Табела: Становништво према националној припадности и полу, по општинама и градовима (етничке заједнице са више од 2 000 припадника)
Табела: Становништво према националној припадности, Република Србија (детаљна класификација)
18.5.2023. Број и површина стамбених јединица, по насељеним местима
Књига С1: Број и површина стамбених јединица, по насељеним местима
Табела: Број и површина стамбених јединица, по насељеним местима
25.5.2023. Старост и пол
Књига 2: Старост и пол, подаци по насељеним местима
Табела: Становништво према старости и полу, насељеним местима
Табела: Просечна старост становништва по полу, насељеним местима
8.6.2023. Собе и помоћне просторије у стану
Књига С2: Собе и помоћне просторије у стану, по општинама и градовима
Табела: Станови према броју соба и расположивости помоћних просторија, по општинама и градовима
8.6.2023. Станови према површини
Табела: Станови према корисној површини стана, по општинама и градовима
16.6.2023. Вероисповест, матерњи језик, национална припадност по старости
Табела: Становништво према матерњем језику, по општинама и градовима
Табела: Становништво према вероисповести, по општинама и градовима
Табела: Становништво према националној припадности старости и полу, по општинама и градовима
Табела: Становништво према националној припадности и вероисповести, по регионима
7.7.2023. Домаћинства према броју чланова
Књига 3: Домаћинства према броју чланова, подаци по насељеним местима  
Табела: Домаћинства према броју чланова, по насељеним местима  
Табела: Просечан број чланова домаћинстава по насељеним местима  
20.7.2023. Број лица и домаћинстава у становима и настањеним просторијама  
Табела: Стамбене јединице према броју лица, по општинама и градовима
Табела: Стамбене јединице према броју домаћинстава, по општинама и градовима
31.7.2023. Школска спрема, писменост и компјутерска писменост
Књига 4: Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, подаци по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу, по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости, по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености и полу, по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 15 и више година према националној припадности, старости, полу и школској спреми, по регионима  
24.8.2023. Густина настањености стана, својина и основ по којем домаћинства користе стан  
Књига С3: Станови према густини настањености, својини и основу по којем домаћинства користе стан, по општинама и градовима
Табела: Настањени станови према просечној површини по лицу, по општинама и градовима
Табела: Настањени станови према својини и основу по којем домаћинство користи стан, по општинама и градовима
25.8.2023. Брачни статус
Књига 5: Брачни статус, подаци по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу, старости и полу, по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 15 и више година које живи у ванбрачној заједници према старости и полу, по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 15 и више година  према години рођења, полу и законском брачном статусу, по регионима  
25.8.2023. Фертилитет
Књига 6: Фертилитет подаци по општинама и градовима  
Табела: Становништво старо 15 и више година према полу, старости и броју живорођене деце, по општинама и градовима  
Табела:  Становништво старо 15 и више година према броју живорођене деце, полу, старости и националној припадности, по регионима  
29.9.2023. Миграциона обележја
Књига 7: Миграције, подаци по општинама и градовима  
Табела: Становништво према миграторним обележјима, по општинама и градовима  
Табела: Досељено становништво према подручју са којег се доселило, периоду досељења и полу, по општинама и градовима  
Табела: Становништво према месту рођења и држављанству, по областима  
12.10.2023. Инсталације у становима  
Књига С4: Инсталације у становима, по општинама и градовима
Табела: Станови према опремљености инсталацијама (водовода, канализације, грејања, гасовода и електричне енергије) и основу коришћења, по општинама и градовима
20.10.2023. Основне карактеристике породица  
Књига 8: Породице, подаци по насељеним местима  
Табела:  Породице према типу, по насељеним местима  
Табела: Породице с децом према типу, броју и старости деце, по општинама и градовима  
15.11.2023. Грејање у становима  
Табела: Настањени станови према врсти грејања и енергената (станови без централног грејања), по општинама и градовима
17.11.2023. Економска обележја
Табела: Становништво према економској активности, старости и полу, по општинама и градовима  
1.12.2023. Становништво према статусу инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом
Табела: Становништво старо две и више година према статусу инвалидитета, полу и старости по општинама и градовима  
Табела: Oсобе с инвалидитетом старе две и више година према врсти проблема, старости и полу, по општинама и градовима  
22.12.2023. Основни скупови становништва (појединачна старост, календарске године рођења, похађање школе и др.)
Табела: Становништво према појединачној старости и полу, по регионима  
Табела: Становништво према старости полу и похађању школе, по регионима  
28.12.2023. Станови према врсти зграде, години изградње и спратности  
Табела: Станови према врсти зграде и години изградње, по општинама и градовима  
Табела: Станови према положају стана у згради (спратности), по општинама и градовима
23.02.2024.
Упоредни преглед података по пописима  
Табела: Број становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. и 2022. године
Табела: Број домаћинстава 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. и 2022. године
Табела: Број станова за стално становање 1971, 1981, 1991, 2002, 2011 и 2022
Табела: Број станова укупно 2002, 2011 и 2022
08.03.2024. Најчешћа имена и презимена
Књига: Најчешћа имена и презимена  
26.04.2024. Домаћинства према породичном саставу и карактеристикама носиоца домаћинства
Табела: Домаћинства према породичном саставу и карактеристикама носиоца домаћинства  
Табела: Домаћинства према старости и полу лица на које се води домаћинство и породичном саставу  
09.05.2024. Стамбене зграде
Књига С5: Стамбене зграде
  Табела1: Стамбене зграде према броју станова у згради
  Табела2: Стамбене зграде према периоду изградње
  Табела3: Стамбене зграде према броју спратова у згради
  Табела4: Стамбене зграде према броју станова у згради
Датум У припреми
  Дневне миграције
  Запослени према занимању и делатности
  Резултати контроле обухвата
  Резултати контроле квалитета одговора
  Пројекције становиништва, 2022 - 2052.
  Детаљне таблице морталитета, 2021-2023.
  Тематске студије (више публикација)