Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
24.06.2022.
LogoPopis2022.jpg

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у Попису 2022.


Пријављивање у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула (до 20.00 часова)

Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује  јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао  инструктора  за потребе спровођења  Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.  (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду  од 1. до 31. октобра 2022. године.

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања: од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања. 


Са изабраним кандидатима закључује се:

  • Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
  • Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.). 

Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којој станују (живе).

Изузетно, студенти који се школују ван места становања могу се пријавити за рад у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено бораве током студија.

Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која ће бити активна од петка 24. јуна (од 9.00 часова) до недеље 3. јула 2022. године (до 20.00 часова).

Кандидат може да попуни само једну пријаву.

Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Задатке инструктора и процедуру за њихов избор.

Списак општина/градова са потребним бројем кандидата за обуку инструктора можете видети – овде.

Електронска пријава


Ранг листа пријављених кандидата за инструкторе са укупно оствареним бодовима по пријави, као и  списак кандидата који се позивају на тестирање и разговор, биће објављена 6. јула 2022. године на веб-сајтовима Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs) и (popis2022.stat.gov.rs)

  Подели ову страну