Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
07.07.2023.
Domacinstva.jpg

Домаћинства према броју чланова

У књизи „Домаћинства према броју чланова“ Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. о укупном броју домаћинстава у Републици Србији, према броју чланова и просечној величини, по регионима, областима, општинама, градовима и насељеним местима.

У овој књизи приказани су само подаци о приватним домаћинствима (у даљем тексту: домаћинства), док ће подаци о колективним домаћинствима и примарним бескућницима бити предмет посебне анализе.

У Републици Србији има укупно 2 589 344 домаћинстава. Просечано домаћинство има 2,55 чланова.

Табела 1. Домаћинства према броју чланова, по регионима

  Укупно

Са 1 чланом

2 члана

3 члана

4 члана

5 чланова

6 и више чланова

Просечан број чланова

Република Србија 2 589 344 773 945 711 946 459 926 375 565 156 050 111 912 2,55
Београдски регион 694 818 232 252 184 158 125 617 101 827 33 233 17 731 2,40
Регион Војводине 698 452 215 429 198 871 123 327 98 162 39 162 23 501 2,47
Регион Шумадије и Западне Србије 671 500 181 716 182 605 117 984 100 115 48 885 40 195 2,70
Регион Јужне и Источне Србије 524 574 144 548 146 312 92 998 75 461 34 770 30 485 2,66
Регион Косово и Метохија

Најзаступљенија су самачка домаћинства (29,9%), следе двочлана домаћинства са уделом од 27,5% у укупном броју домаћинстава, трочлана (17,8%) и четворочлана (14.5%). Удео домаћинстава са више од четири члана износи 10,3%.

Графикон 1. Домаћинства према броју чланова (%), по регионима

Највећи удео самачких у укупном броју домаћинстава забележен је у Београдском региону, у којем је свако треће домаћинство самачко (33,4%), и у Региону Војводине (30,8%). У Региону Шумадије и Западне Србије и у Региону Јужне и Источне Србије двочлана домаћинства су незнатно бројнија од самачких домаћинстава. Ова два региона имају и већи удео домаћинстава са шест и више чланова (близу 6%) у односу на Београдски регион, у којем је удео домаћинстава са шест и више чланова свега 2,6%, и на Регион Војводине где 3,4% домаћинстава има више од пет чланова.

Посматрано по типу насеља, просечно домаћинство у насељеним местима градског типа има 2,44 члана, а домаћинства у осталим насељима у просеку имају 2,75 чланова.

Графикон 2. Домаћинства према броју чланова (%), по типу насељеног места

Подаци по општинама и градовима 

Општине са најмањом просечном величином домаћинства су: Црна Трава (1,9 чланова), Врачар и Стари град (2 члана), Гаџин Хан, Савски венац и Бабушница (2,1 члан), док се по највећој просечној величини домаћинства издвајају: Прешево (4,5 чланова), Бујановац (4,1 члан), Тутин (3,5 чланова), Сјеница и Нови Пазар (3,4 члана). 

Највећи удео  самачких у укупном броју домаћинстава присутан је у општини Црна Трава где је скоро свако друго домаћинство самачко (48,5%), следе београдске општине Стари град (45,2%), Врачар (43,5%) и Савски венац (42,4%), и општине Гаџин Хан (38,9%) и Бабушница (38,8%). С друге стране, највећи удео домаћинстава са пет и више чланова у укупном броју домаћинстава имају: Прешево (47,3%), Бујановац (38,6%), Тутин (30,5%), Сјеница (27,4%) и град Нови Пазар (26,6%). 

 

Књига 3. Домаћинства према броју чланова 

Табела 1. Домаћинства према броју чланова 

Табела 2. Просечан број чланова домаћинстава

 

  Подели ову страну