Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
28.12.2023.
LogoPopis2022.jpg

Број станова према врсти зграде, години изградње и спрату

Према подацима Пописа 2022, у породичним кућама са једним и два стана, пописано је укупно 2 360 273 стана што чини 65,3% од укупног броја пописаних. У стамбеним зградама са три и више станова пописан је 1 250 361 стан (34,6% ), док 2 718 станова припада зградама за колективно становање и нестамбеним зградама.

Посматрано према години изградње, у периоду после 2000. изграђено је 644 375 пописаних станова, и то највише у Београдском региону (231 773), а најмање у Региону Јужне и Источне Србије (94 553). Најзаступљенији су станови изграђени у периоду од 1961. до 1980. године (1 217 457 станова), док је у категорији најстаријих станова (станови изграђени пре 1946. године), пописано укупно 290 559 станова и они су најзаступљенији  у Региону Војводине.

У Републици Србији, 2 282 483 стана (63,2%) налази се у приземљима зграда. У вишеспратницама, највише станова је позиционирано од првог до четвртог спрата, 1 073 162, док се на спратовима изнад четвртог налази укупно 189 175 станова. У подруму, сутерену и на поткровљу  пописано је мање од 2% станова (68 532) и они су највише заступљени у београдским општинама. 

 

Табела 1 - Станови према врсти зграде и години изградње, по општинама и градовима

Табела 2 - Станови према положају стана у згради (спратности), по општинама и градовима

  Подели ову страну