Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
25.05.2023.
Knjiga 2 - Starost i pol.jpg

СТАРОСТ И ПОЛ


У књизи „Старост и пол“ дати су коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према старости и полу, по петогодишњим старосним групама, до нивоа насељеног места. Поред ових података, у књизи се налазе и подаци о пунолетном становништву (становништво старо 18 и више година), као и подаци о просечној старости становништва.

 

 

 

1. Становништво према полу и просечној старости, по регионима
   Број становника Просечна старост
укупно мушко женско укупно мушко женско
Република Србија 6647003 3231978 3415025 43,85 42,43 45,19
Београдски регион 1681405 794413 886992  42,73  41,03 44,25
Регион Војводине 1740230 845739 894491  43,64 42,03 45,16
Регион Шумадије и Западне Србије 1819318 895840  923478 44,31 43,09 45,49
Регион Јужне и Источне Србије 1406050 695986 710064 44,86 43,67 46,02
Регион Косово и Метохија ... ... ... ... ... ...
* Попис 2022. није спроведен на територији АП Косово и Метохија.

Просечна старост становништва Републике Србије износи 43,8 година, с тим што су жене у просеку старије од мушкараца за око три године (просечна старост жена је 45,2 године, а мушкараца 42,4 године). У односу на Попис 2011, просечна старост повећана је за око једну и по годину.

2. Становништво према великим старосним групама, по регионима
   Укупно 0–14 15–64 65 и више година
укупно % укупно % укупно % укупно %
Република Србија 6647003 100 955452 14,37 4222696 63,53 1468855 22,10
Београдски регион 1681405 100 254270 15,12 1086113 64,60 341022 20,28
Регион Војводине 1740230 100 254971 14,65 1108342 63,69 376917 21,66
Регион Шумадије и Западне Србије 1819318 100 258234 14,19 1143283 62,84 417801 22,96
Регион Јужне и Источне Србије 1406050 100 187977 13,37 884958 62,98 333115 23,69
Регион Косово и Метохија ... ... ... ... ... ... ... ...

У периоду између два пописа није дошло до значајне промене у уделу млађих од 15 година у укупном становништву – 14,3% (Попис 2011), наспрам 14,4% (Попис 2022), али је дошло до осетног смањења удела лица старости 15–64 године – са 68,3% (2011) на 63,5% (2022), тј. за око 5 процената, док је удео лица старости 65 и више година порастао са 17,4% (2011) на 22,1% (2022). Најнеповољнија демографска ситуација је у Региону Јужне и Источне Србије, где је скоро свако четврто лице (23,7%) старије од 64 године.

 

Књига 2. Старост и пол

Табела 1. Становништво према старости и полу

Табела 2. Просечна старост становништва према полу

  Подели ову страну