Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
09.05.2024.
slika-korica-vest-s5.jpg (1)

Стамбене зграде


У публикацији „Стамбене зграде“, Републички завод за статистику први пут објављује податке о територијалном распореду и основним карактеристикама стамбених зграда. Коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о стамбеним зградама садрже податке о врсти стамбене зграде, претежној години изградње зграде, максималној спратности и опремљености зграде са лифтом, као и врсти материјала од којег су изграђени спољни зидови зграде.

Према подацима Пописа 2022, на територији Републике Србије пописано је укупно 2 261 051 стамбена зграда.

У структури стамбених зграда, према врсти стамбене зграде, највише су заступљене породичне куће са једним станом, 87,7%, затим породичне куће са два стана, 8,3%, док је учешће зграда са 3 и више станова у укупном броју стамбених зграда 4%.

Посматрано према години изградње, највећи број стамбених зграда изграђен је у периоду 1961–1980. године, 745 485 зграда. У категорији најстаријих зграда (зграде изграђене пре 1919. године) пописано је укупно 59 841 зграда, и то највише у Региону Војводине (40 618). После 2000. године изграђено је 242 015 стамбених зграда, највише у Региону Шумадије и Западне Србије, а најмање у Региону Јужне и Источне Србије.

Попис је показао да највише има зграда у којима су сви станови позиционирани у приземљу. Укупно је пописано 1 898 029 приземних зграда, што чини 84% од укупног броја пописаних стамбених зграда. Зграда са 10 и више спратова, на територији Републике Србије, има укупно 1 269, и оне су углавном сконцентрисане у Београдском региону (720).  

У Републици Србији постоји укупно 1 998 465 (88,4%) стамбених зграда изграђених од опеке, бетона или камена, 141 495 зграда од набоја, плетера или дасака, 79 719 од ћерпича и 41 372 зграде које су изграђене од дрвета. Посматрано према регионима, највеће учешће зграда изграђених од черпића, набоја, плетера или дасака забележено је у Региону Војводине, док их у Београдском региону најмање има и њихово учешће је готово занемарљиво.

Књига С5: Стамбене зграде

Табела1: Стамбене зграде према броју станова у згради

Табела2: Стамбене зграде према периоду изградње 

Табела3: Стамбене зграде према броју спратова у згради 

Табела4: Стамбене зграде према броју станова у згради


  Подели ову страну