Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
VESTI
09.05.2024.

Stambene zgrade

U publikaciji „Stambene zgrade“, Republički zavod za statistiku prvi put objavljuje podatke o teritorijalnom rasporedu i osnovnim karakteristikama stambenih zgrada. Konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o stambenim zgradama sadrže podatke o vrsti stambene zgrade, pretežnoj godini izgradnje zgrade, maksimalnoj spratnosti i opremljenosti zgrade sa liftom, kao i vrsti materijala od kojeg su izgrađeni spoljni zidovi zgrade.

Detaljnije
VESTI
26.04.2024.

Domaćinstva prema porodičnom sastavu i karakteristikama nosioca domaćinstva

Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o domaćinstvima prema porodičnom sastavu i broju članova, kao i podatke o domaćinstvima prema starosti i polu lica na koje se vodi domaćinstvo i porodičnom sastavu, do nivoa regiona.

Detaljnije
VESTI
08.03.2024.

Najčešća imena i prezimena

U publikaciji „Najčešća imena i prezimena“ Republički zavod za statistiku objavljuje spisak najčešćih imena i prezimena stanovnika Republike Srbije, prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. 

 

Detaljnije