Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
29.06.2022.
vest_1.jpg

Drugi javni poziv za prijavljivanje kandidata za rad u svojstvu IT asistenta

Republički zavod za statistiku u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine sprovodi Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Za podršku tokom sprovođenja obuke popisivača i podršku tokom terenskog prikupljanja podataka, Republički zavod za statistiku (Zavod) će angažovati spoljne saradnike u svojstvu Asistent za informatiko-tehničku i sistemsku podršku (IT asistent).

Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. u svojstvu IT asistenta da se u periodu od 29. juna-4. jula 2022. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave. Broj prijava po opštinama je ograničen.

Osnovni zadaci IT asistenta jesu:

 • da se detaljno upozna sa metodološko-organizacionim i drugim uputstvima Zavoda;
 • da pruža tehničku podršku tokom sprovođenja obuke popisivača u periodu 29. avgusta 2022. do 16. septembra 2022. godine
 • da pruža tehničku i operativnu podršku učesnicima (popisivači) popisa u periodu od 01. do 15. oktobra 2022. godine;
 • da dijagnostikuje i rešava hardverske probleme
 • da dijagnostikuje i rešava softverske probleme


Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

 • državljanin Republike Srbije;
 • najmanje 18 godina starosti;
 • stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
 • da nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.


*Napomena:
Sa izabranim kandidatima zaključuje se Ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili Ugovor o dopunskom radu.


Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

 • napredno poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office, internet)
 • napredno poznavanje podešavanja i konfiguracije računara, perifernih i mrežnih uređaja
 • napredno poznavanje instalacija, održavanje i ažuriranje softvera i operativnog sistema
 • napredno poznavanje MS SQL servera i relacionih baza podataka
 • napredno poznavanje alata za rad sa geo-prostornim podacima
 • sposobnost naprednog pretraživanja interneta
 • znanje engleskog jezika
 • smisao za rešavanje tehničkih problema
 • strpljiv, tolerantan i taktičan u komunikaciji sa korisnicima
 • sposobnost da prepoznaju i prihvate potrebe korisnika
 • sposobnost objašnjavanja pojmova i postupaka na jednostavan način


Prednost pri izboru imaće sledeći kandidati:

 • koji imaju viši nivo obrazovanja;
 • koji nisu zaposleni.


Detaljan opis procedure za izbor IT asistenata je objavljen na veb-sajtu Zavoda (www.stat.gov.rs).

 Zadaci IT asistenta i procedura za izbor

Spisak opština

Sedište područnog odeljenja Predviđen broj IT asistenata
Beograd 53
Šabac 8
Zaječar 7
Leskovac 8
Kraljevo 11
Niš 12
Valjevo 4
Smederevo 10
Užice 8
Kragujevac 9
Novi Pazar 4
Zrenjanin 7
Novi Sad 11
Pančevo 7
Sremska Mitrovica 7
Subotica 6

  Podeli ovu stranu