Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
22.07.2022.
logopopis2022.jpg

Javni poziv za prijavljivanje popisivača


Republički zavod za statistiku na osnovu Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine („Službeni glasnik RS”, br. 9/20 i 35/21),
GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, zaključenog dana 22. jula 2019. godine između Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Republičkog zavoda za statistiku 03 broj 404-701, Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05,  81/0583/0564/0767/07116/08104/0999/1494/1795/18 i 157/20), Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 21/16113/17 , 113/17-I - drugi zakon, 95/18 i 114/21) i Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US RS, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POPISIVAČE

prijavljivanje u periodu od 22. jula do 5. avgusta (do 20.00 časova)

 

Republički zavod za statistiku (u daljem tekstu: Zavod) upućuje javni poziv svim zainteresovanim građanima da se prijave za posao popisivača u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. (u daljem tekstu: Popis), koji se sprovodi u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Popisivači imaju obavezu da pre početka popisivanja prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikaciji za prikupljanje podataka i da obiđu teren sa instruktorom. Od 1. do 31. oktobra dužni su da popišu sve jedinice popisa (lica, domaćinstva i stanova), na teritoriji koja im je dodeljena, koristeći laptop za unos podataka u elektronske upitnike.

Period angažovanja popisivača je od 23. septembra do 31. oktobra 2022. godine

Napomena: u vreme obilaska terena pred popis i tokom terenske realizacije popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • državljanstvo Republike Srbije;
  • prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
  • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
  • stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
  • da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
  • mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.


Sa izabranim kandidatima zaključuje se:

  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili
  • Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca)


VAŽNA NAPOMENA:
Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr.: obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).  

Kandidati se mogu prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojem imaju prijavljeno prebivalište ili boravište.

Izuzetno, studenti koji se školuju van mesta stanovanja mogu se prijaviti za rad u svojoj opštini/gradu ili u opštini/gradu u kojem privremeno žive tokom studija.

Kandidati se prijavljuju isključivo popunjavanjem elektronske prijave, koja je aktivna od petka 22. jula do petka 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova).

Kandidat može da popuni samo jednu prijavu.

Kandidati će biti rangirani na osnovu podatka iz prijave o naseljenom mestu u kojem imaju prijavljeno prebivalište ili boravište i ostvarenih bodova.

Pre popunjavanja elektronske prijave obavezno pročitati Zadatke popisivača i proceduru za njihov izbor.

Popunjavanje elektronske prijave.

Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače, po opštinama/gradovima i naseljenim mestima, objavljuje se 10. avgusta 2022. godine (u 16.00 časova) na veb-sajtovima Zavoda (stat.gov.rs) i (popis2022.stat.gov.rs). Za kandidate koji se pozivaju na testiranje poznavanja rada na računaru biće objavljeno vreme i mesto testiranja.

  Podeli ovu stranu