Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
18.08.2022.
01.jpg

Informativne radionice za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina povodom predstojećeg Popisa stanovništva


Pod sloganima „Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ i „Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti!“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, organizovalo je informativne radionice za članove svih 23 nacionalna saveta 17. i 18. avgusta, povodom predstojećeg Popisa stanovništva koji će biti održan u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Cilj informativnih radionica je da učesnici radionice stečena znanja prenesu drugim članovima, članovima odbora nacionalnih saveta, udruženjima koja se bave očuvanjem i zaštitom prava nacionalnih manjina, kao i što većem broju pripadnika svoje nacionalne zajednice.

„Povodom predstojećeg Popisa stanovništva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u saradnji sa nacionalnim savetima i Republičkim zavodom za statistiku započelo kampanju za informisanje i podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o slobodnom izjašnjavanju nacionalne pripadnosti na Popisu 2022. godine.  Cilj kampanje je da se pošalje jasna poruka da je značajno da se pripadnici nacionalnih manjina izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti i da su ti podaci potpuno zaštićeni, kao i da od rezultata Popisa zavise dalji razvoj i planiranje manjinskih politika u Republici Srbiji. Pored informativnih radionica u okviru kampanje biće pripremljen i štampani materijal u vidu flajera i postera i medijska kampanja koja podrazumeva video spotove i radio džinglove na jezicima nacionalnih manjina“, izjavila je ministarka  Gordana Čomić.

Podršku organizovanju informativnih radionica pružio je projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ u sklopu aktivnosti smerenih na unapređenje položaja nacionalnih manjina koje su finansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju je implementaciju zadužena Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Jedan od ciljeva projekta predstavlja podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu stanovništva.

„Raznovrsnost predstavlja samu srž Evropske unije. U članu 2. Ugovora o Evropskoj uniji posebno je napomenuto da je EU zasnovana na temeljnim vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina. U implementaciji projekta „Podrška jačanju vladavini prava u Srbiji“ pružamo EU ekspertizu našim partnerima u Srbiji kako bismo na pravi način demonstrirali osnovnu poruku projekta #JačiSmoZajedno (#StrongerTogether), što je i zvanični moto Team Europe Initiative, koja je u samom srcu Nemačko-srpske razvojne saradnje. Informativne radionice sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina imaju za cilj doprinos podizanju svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu. Mi ćemo nastaviti da podržavamo ovu zaista važnu temu kroz različite aktivnosti koje implementira GIZ, kao i naši partneri iz Evropskog centra za pitanja manjina (ECMI)", izjavila je direktorka GIZ-a u Srbiji gđa Daniela Funke.

„Pojedinac ili u zajednici, manjina ili većina – osoba je ličnost i kao takva treba da se brine o njoj i da ima jednake mogućnosti i prava. Štaviše, većina je ta koja treba da brine o manjini – osnovni princip razvijenog, humanog i demokratskog društva. Delegacija EU je tu da podrži našu partnersku instistuciju u njenom procesu pregovora o pristupanju i usklađivanju sa najboljim praksama EU, kao i EUROSTAT standardima i metodologijama, a ove informativne radionice za članove nacionalnih saveta  povodom predstojećeg Popisa stanovništva su veoma važne za proces. Drago mi je da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uspostavilo dobru saradnju sa savetima nacionalnih manjina“, izjavio je gospodin Martin Klauke, ispred EU Delegacije u Srbiji.

Imajući u vidu da je ova godina i izborna godina za nacionalne saveta jedna od tema radionica  se odnosila i na izbore za članove nacionalnih saveta.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, pod sloganom „Učestvuj u popisu – ostavi trag“, počinje 1. i traje do 31. oktobra 2022. Pored domaćinstava i stanova, popisom će biti obuhvaćeni državljani Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji bez obzira na to gde će biti prisutni tokom sprovođenja popisa, stalno nastanjeni stranci, kao i oni kojima je odobren privremeni boravak ili u trenutku sprovođenja popisa borave u Republici Srbiji.Fotogalerija

                 
 

 

 

 

 

  Podeli ovu stranu