Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
08.03.2024.
NIP.png

Najčešća imena i prezimena

U publikaciji „Najčešća imena i prezimena“ Republički zavod za statistiku objavljuje spisak najčešćih imena i prezimena stanovnika Republike Srbije, prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. 

Deset najčešćih imena i prezimena iskazano je do nivoa opština i gradova, pri čemu su imena data po polu i godini rođenja. Pored toga, publikacija sadrži, za nivo Republike Srbije, najčešće kombinacije imena i prezimena, kao i najčešća ženska i muška imena po pojedinačnim godinama rođenja (godištima).

Imena i prezimena pripadnika pojedinih nacionalnih manjina su transkribovana (fonetski prilagođena).

Jelena i Dragan su najčešća imena u Srbiji, a najzastupljenije prezime je Jovanović.

Najčešće kombinacije imena i prezimena su: Dragan Jovanović (preko 2 200)

Jelena Jovanović (oko 1 900).

 

Tabela 1. Deset najčešćih imena u Republici Srbiji

Republika Srbija – ukupno   Deca rođena od 2011. do 2022. godine
Ženska imena Muška imena Ženska imena Muška imena
I Jelena I Dragan I Dunja I Luka
II Milica II Aleksandar II Sofija II Lazar
III Marija III Milan III Milica III Stefan
IV Dragana IV Nikola IV Sara IV Nikola
V Mirjana V Zoran V Nikolina V Aleksa
VI LJiljana VI Marko VI Lena VI Vuk
VII Snežana VII Miloš VII Teodora VII Filip
VIII Ivana VIII Goran VIII Anđela VIII Mihajlo
IX Gordana IX Dejan IX Maša IX Pavle
X Ana X Dušan X Nađa X Vasilije

 

Ženska imena po godištima

Ime Radmila bilo je najpopularnije do 1943. godine. Naredne dve godine, 1944. i 1945, devojčice su najčešće dobijale ime Slobodanka, dok je od 1946. do 1948. najčešće davano ime Mirjana. U narednih 11 godina, od 1949. do 1959. na prvom mestu po učestalosti bilo je ime LJiljana. Ime Snežana najčešće je davano devojčicama rođenim od 1960. do 1963, kao i 1969. i 1970. godine, dok je pet godina, u periodu 1964–1968, najzastupljenije bilo ime Vesna. U prvoj polovini 70-ih godina 20. veka najčešća ženska imena bila su Biljana (1971–1973) i Danijela (1974–1975). Ime Jelena bilo je najpopularnije čitavih 19 godina, kod generacija rođenih od 1976. do 1994. godine. Narednih 17 godina, od 1995. do 2011, najviše devojčica dobijalo je ime Milica. U generaciji rođenoj 2012. godine na prvom mestu je ime Lena. Naredne tri godine, 2013–2015, dominira ime Dunja, a narednih sedam godina, od 2016. do 2022. godine, najčešće žensko ime u Srbiji je Sofija.

Muška imena po godištima

Ime Milan bilo je najpopularnije do 1941. godine, kao i u periodu 1948–1950. U ratnim i poratnim godinama, od 1942. do 1947, najveći broj dečaka dobio je ime Slobodan. Ime Dragan, koje nosi najveći broj muškaraca u Srbiji, bilo je najpopularnije 12 godina, od 1951. do 1962. Narednih šest godina (1963–1968) dominira ime Zoran, 1969. i 1970. godine Goran, a zatim je devet godina, od 1971. do 1979, najčešće muško ime Dejan. Do 1991, na prvom mestu po brojnosti bila su imena Aleksandar (1980), Milan (1981. i 1983. godine), Ivan (1982), Marko (1984–1987) i Miloš (1988–1991). Narednih 17 godina, od 1992. do 2007, kao i 2009, najviše dečaka dobijalo je ime Nikola. Luka je bilo najpopularnije ime kod 12 generacija, i to kod dečaka rođenih 2008. godine, a zatim u peridu 2010–2014. i 2017–2022. U 2015. godini najpopularinije muško ime bilo je Stefan, a 2016. godine Lazar.

Najčešća prezimena u Republici Srbiji

Tabela 2. Deset najčešćih prezimena u Republici Srbiji

I Jovanović
II Petrović
III Nikolić
IV Marković
V Đorđević
VI Stojanović
VII Ilić
VIII Stanković
IX Pavlović
X Popović

Oko 130 000 građana se preziva Jovanović, Petrovića ima blizu 100 000, a Nikolića oko 90 000. 

Publikacija „Najčešća imena i prezimena

  Podeli ovu stranu