Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A

PLAN OBJAVLJIVANJA REZULTATA POPISA 2022.

2023. godina
Datum Podaci koji se objavljuju Najniži teritorijalni nivo Oblik/format objavljivanja
28. aprila Nacionalna pripadnost Opštine i gradovi Knjiga 1 (PDF), Baza podataka
18. maja Broj i površina stambenih jedinica Naseljena mesta Knjiga S1 (PDF), Baza podataka
25. maja Starost i pol Naseljena mesta Knjiga 2 (PDF), Baza podataka
8. juna Sobe i pomoćne prostorije u stanu Opštine i gradovi Knjiga S2 (PDF), Baza podataka
8. juna Stanovi prema površini Opštine i gradovi Baza podataka
16. juna Veroispovest, maternji jezik, nacionalna pripadnost po starosti Opštine i gradovi Baza podataka
7. jula Domaćinstva prema broju članova Naseljena mesta Knjiga 3 (PDF), Baza podataka
20. jula Broj lica i domaćinstava u stanovima i nastanjenim prostorijama Opštine i gradovi Baza podataka
31. jula Školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost Opštine i gradovi Knjiga 4 (PDF), Baza podataka
24. avgusta Gustina nastanjenosti stana, svojina i osnov po kojem domaćinstva koriste stan Opštine i gradovi Knjiga S3 (PDF), Baza podataka
25. avgusta Bračni status Opštine i gradovi Knjiga 5 (PDF), Baza podataka
25. avgusta Fertilitet Opštine i gradovi Knjiga 6 (PDF), Baza podataka
29. septembra Migraciona obeležja Opštine i gradovi Knjiga 7 (PDF), Baza podataka
12. oktobra Instalacije u stanovima Opštine i gradovi Knjiga S4 (PDF), Baza podataka
20. oktobra Osnovne karakteristike porodica (tip porodice, porodice sa decom i dr.) Naseljena mesta/opštine i gradovi Knjiga 8 (PDF), Baza podataka
15. novembra Grejanje u stanovima Opštine i gradovi Baza podataka
17. novembra Ekonomska obeležja Opštine i gradovi Baza podataka
1. decembra Invaliditet Opštine i gradovi Baza podataka
22. decembra Osnovni skupovi stanovništva (pojedinačna starost, kalendarske godine rođenja, pohađanje škole i dr.) Regioni Baza podataka
28. decembra Stanovi prema vrsti zgrade, godini izgradnje i spratnosti Opštine i gradovi Baza podataka
2024. godina (januar - jun)
Datum Podaci koji se objavljuju Najniži teritorijalni nivo Oblik/format objavljivanja
23. februar Uporedni pregled broja stanovnika, 1948-2022. Naseljena mesta Baza podataka
23. februar Uporedni pregled broja domaćinstava, 1948-2022. Naseljena mesta Baza podataka
23. februar Uporedni pregled broja stanova, 1971-2022 Naseljena mesta Baza podataka
  Zgrade prema broju stanova, godini izgradnje, spratnosti i materijalu spoljnih zidova od kojeg su izgrađene Opštine i gradovi Knjiga S5 (PDF), Baza podataka
  Instalacije u zgradama Opštine i gradovi Baza podataka
  Ostale publikacije
  Rezultati kontrole obuhvata   Knjiga (PDF)
  Rezultati kontrole kvaliteta odgovora   Knjiga (PDF)
  Projekcije stanoviništva, 2022 - 2052.   Knjiga (PDF), Baza podataka
  Detaljne tablice mortaliteta, 2021-2023.   Knjiga (PDF), Baza podataka
  Najčešća imena i prezimena   Knjiga (PDF)
  Popisni atlas   Knjiga (PDF)
  Tematske studije (više publikacija)   Knjiga (PDF)