Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A

KALENDAR OBJAVLJIVANJA REZULTATA POPISA 2022

Datum Objavljeni podaci
28.4.2023. Nacionalna pripadnost
Knjiga 1:  Nacionalna pripadnost , podaci po opštinama i gradovima
Tabela: Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i polu, po opštinama i gradovima (etničke zajednice sa više od 2 000 pripadnika)
Tabela: Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti, Republika Srbija (detaljna klasifikacija)
18.5.2023. Broj i površina stambenih jedinica, po naseljenim mestima
Knjiga S1: Broj i površina stambenih jedinica, po naseljenim mestima
Tabela: Broj i površina stambenih jedinica, po naseljenim mestima
25.5.2023. Starost i pol
Knjiga 2: Starost i pol, podaci po naseljenim mestima
Tabela: Stanovništvo prema starosti i polu, naseljenim mestima
Tabela: Prosečna starost stanovništva po polu, naseljenim mestima
8.6.2023. Sobe i pomoćne prostorije u stanu
Knjiga S2: Sobe i pomoćne prostorije u stanu, po opštinama i gradovima
Tabela: Stanovi prema broju soba i raspoloživosti pomoćnih prostorija, po opštinama i gradovima
8.6.2023. Stanovi prema površini
Tabela: Stanovi prema korisnoj površini stana, po opštinama i gradovima
16.6.2023. Veroispovest, maternji jezik, nacionalna pripadnost po starosti
Tabela: Stanovništvo prema maternjem jeziku, po opštinama i gradovima
Tabela: Stanovništvo prema veroispovesti, po opštinama i gradovima
Tabela: Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti starosti i polu, po opštinama i gradovima
Tabela: Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti, po regionima
7.7.2023. Domaćinstva prema broju članova
Knjiga 3: Domaćinstva prema broju članova, podaci po naseljenim mestima  
Tabela: Domaćinstva prema broju članova, po naseljenim mestima  
Tabela: Prosečan broj članova domaćinstava po naseljenim mestima  
20.7.2023. Broj lica i domaćinstava u stanovima i nastanjenim prostorijama  
Tabela: Stambene jedinice prema broju lica, po opštinama i gradovima
Tabela: Stambene jedinice prema broju domaćinstava, po opštinama i gradovima
31.7.2023. Školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost
Knjiga 4: Školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost, podaci po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 15 i više godina prema školskoj spremi i polu, po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 10 i više godina prema polu, a nepismeni i prema starosti, po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 15 i više godina prema kompjuterskoj pismenosti i polu, po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 15 i više godina prema nacionalnoj pripadnosti, starosti, polu i školskoj spremi, po regionima  
24.8.2023. Gustina nastanjenosti stana, svojina i osnov po kojem domaćinstva koriste stan  
Knjiga S3: Stanovi prema gustini nastanjenosti, svojini i osnovu po kojem domaćinstva koriste stan, po opštinama i gradovima
Tabela: Nastanjeni stanovi prema prosečnoj površini po licu, po opštinama i gradovima
Tabela: Nastanjeni stanovi prema svojini i osnovu po kojem domaćinstvo koristi stan, po opštinama i gradovima
25.8.2023. Bračni status
Knjiga 5: Bračni status, podaci po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, starosti i polu, po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 15 i više godina koje živi u vanbračnoj zajednici prema starosti i polu, po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 15 i više godina  prema godini rođenja, polu i zakonskom bračnom statusu, po regionima  
25.8.2023. Fertilitet
Knjiga 6: Fertilitet podaci po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo staro 15 i više godina prema polu, starosti i broju živorođene dece, po opštinama i gradovima  
Tabela:  Stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene dece, polu, starosti i nacionalnoj pripadnosti, po regionima  
29.9.2023. Migraciona obeležja
Knjiga 7: Migracije, podaci po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo prema migratornim obeležjima, po opštinama i gradovima  
Tabela: Doseljeno stanovništvo prema području sa kojeg se doselilo, periodu doseljenja i polu, po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovništvo prema mestu rođenja i državljanstvu, po oblastima  
12.10.2023. Instalacije u stanovima  
Knjiga S4: Instalacije u stanovima, po opštinama i gradovima
Tabela: Stanovi prema opremljenosti instalacijama (vodovoda, kanalizacije, grejanja, gasovoda i električne energije) i osnovu korišćenja, po opštinama i gradovima
20.10.2023. Osnovne karakteristike porodica  
Knjiga 8: Porodice, podaci po naseljenim mestima  
Tabela:  Porodice prema tipu, po naseljenim mestima  
Tabela: Porodice s decom prema tipu, broju i starosti dece, po opštinama i gradovima  
15.11.2023. Grejanje u stanovima  
Tabela: Nastanjeni stanovi prema vrsti grejanja i energenata (stanovi bez centralnog grejanja), po opštinama i gradovima
17.11.2023. Ekonomska obeležja
Tabela: Stanovništvo prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i polu, po opštinama i gradovima  
1.12.2023. Stanovništvo prema statusu invaliditeta i vrsti problema osoba sa invaliditetom
Tabela: Stanovništvo staro dve i više godina prema statusu invaliditeta, polu i starosti po opštinama i gradovima  
Tabela: Osobe s invaliditetom stare dve i više godina prema vrsti problema, starosti i polu, po opštinama i gradovima  
22.12.2023. Osnovni skupovi stanovništva (pojedinačna starost, kalendarske godine rođenja, pohađanje škole i dr.)
Tabela: Stanovništvo prema pojedinačnoj starosti i polu, po regionima  
Tabela: Stanovništvo prema starosti polu i pohađanju škole, po regionima  
28.12.2023. Stanovi prema vrsti zgrade, godini izgradnje i spratnosti  
Tabela: Stanovi prema vrsti zgrade i godini izgradnje, po opštinama i gradovima  
Tabela: Stanovi prema položaju stana u zgradi (spratnosti), po opštinama i gradovima
23.02.2024.
Uporedni pregled podataka po popisima  
Tabela: Broj stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. i 2022. godine
Tabela: Broj domaćinstava 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. i 2022. godine
Tabela: Broj stanova za stalno stanovanje 1971, 1981, 1991, 2002, 2011 i 2022
Tabela: Broj stanova ukupno 2002, 2011 i 2022
08.03.2024. Najčešća imena i prezimena
Knjiga: Najčešća imena i prezimena  
26.04.2024. Domaćinstva prema porodičnom sastavu i karakteristikama nosioca domaćinstva
Tabela: Domaćinstva prema porodičnom sastavu i karakteristikama nosioca domaćinstva  
Tabela: Domaćinstva prema starosti i polu lica na koje se vodi domaćinstvo i porodičnom sastavu  
09.05.2024. Stambene zgrade
Knjiga S5: Stambene zgrade
  Tabela1: Stambene zgrade prema broju stanova u zgradi
  Tabela2: Stambene zgrade prema periodu izgradnje
  Tabela3: Stambene zgrade prema broju spratova u zgradi
  Tabela4: Stambene zgrade prema broju stanova u zgradi
Datum U pripremi
  Dnevne migracije
  Zaposleni prema zanimanju i delatnosti
  Rezultati kontrole obuhvata
  Rezultati kontrole kvaliteta odgovora
  Projekcije stanoviništva, 2022 - 2052.
  Detaljne tablice mortaliteta, 2021-2023.
  Tematske studije (više publikacija)