Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
22.07.2022.
vest_1.jpg

Konačna lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na obuku

Konačnu listu kandidata za instruktore koji se pozivaju na obuku možete pogledati - ovde.

Svi izabrani kandidati za obuku su obavezni da najkasnije do 28. jula 2022. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

Obuka instruktora traje 5 dana

Prvi termin: od 25. do 29. jula

Drugi termin:  od 1. do 5. avgusta

Sve informacije u vezi sa obukom kandidati će blagovremeno dobiti od nadležne Popisne komisije.

Materijal za obuku (Metodološko uputstvo, Uputstvo za organizaciju i izvršenje Popisa i Vodič za popisivače) dostupan je u elektronskoj formi na linku: https://popis2022.stat.gov.rs/4-metodoloskimaterijali//?r=1.

Sva zainteresovana lica koja se ne nalaze na Konačnoj listi kandidata koji se pozivaju na obuku, a učestvovala su u izbornom postupku i žele da ostvare uvid u svoje ostvarene rezultate mogu podneti zahtev u pismenoj formi (lična predaja zahteva u prostorijama Popisne komisije svakog radnog dana u periodu od 9.00 do 14.00 časova ili putem pošte na adresu Popisne komisije) Popisnoj komisiji opštine/grada na kojoj su konkurisali, do 29. jula 2022. godine. Popisna komisije će uvid u ostvarene rezultate omogućiti u roku od 7 dana od dana prijema zahteva.

Adrese popisnih komisija dostupne su na sledećem linku:

https://popis2022.stat.gov.rs/media/31096/adrese_popisne-komisije.pdf

  Podeli ovu stranu