Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
07.07.2023.
Domacinstva.jpg

Domaćinstva prema broju članova

U knjizi „Domaćinstva prema broju članova“ Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. o ukupnom broju domaćinstava u Republici Srbiji, prema broju članova i prosečnoj veličini, po regionima, oblastima, opštinama, gradovima i naseljenim mestima.

U ovoj knjizi prikazani su samo podaci o privatnim domaćinstvima (u daljem tekstu: domaćinstva), dok će podaci o kolektivnim domaćinstvima i primarnim beskućnicima biti predmet posebne analize.

U Republici Srbiji ima ukupno 2 589 344 domaćinstava. Prosečano domaćinstvo ima 2,55 članova.

Tabela 1. Domaćinstva prema broju članova, po regionima

  Ukupno

Sa 1 članom

2 člana

3 člana

4 člana

5 članova

6 i više članova

Prosečan broj članova

Republika Srbija 2 589 344 773 945 711 946 459 926 375 565 156 050 111 912 2,55
Beogradski region 694 818 232 252 184 158 125 617 101 827 33 233 17 731 2,40
Region Vojvodine 698 452 215 429 198 871 123 327 98 162 39 162 23 501 2,47
Region Šumadije i Zapadne Srbije 671 500 181 716 182 605 117 984 100 115 48 885 40 195 2,70
Region Južne i Istočne Srbije 524 574 144 548 146 312 92 998 75 461 34 770 30 485 2,66
Region Kosovo i Metohija

Najzastupljenija su samačka domaćinstva (29,9%), slede dvočlana domaćinstva sa udelom od 27,5% u ukupnom broju domaćinstava, tročlana (17,8%) i četvoročlana (14.5%). Udeo domaćinstava sa više od četiri člana iznosi 10,3%.

Grafikon 1. Domaćinstva prema broju članova (%), po regionima

Najveći udeo samačkih u ukupnom broju domaćinstava zabeležen je u Beogradskom regionu, u kojem je svako treće domaćinstvo samačko (33,4%), i u Regionu Vojvodine (30,8%). U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u Regionu Južne i Istočne Srbije dvočlana domaćinstva su neznatno brojnija od samačkih domaćinstava. Ova dva regiona imaju i veći udeo domaćinstava sa šest i više članova (blizu 6%) u odnosu na Beogradski region, u kojem je udeo domaćinstava sa šest i više članova svega 2,6%, i na Region Vojvodine gde 3,4% domaćinstava ima više od pet članova.

Posmatrano po tipu naselja, prosečno domaćinstvo u naseljenim mestima gradskog tipa ima 2,44 člana, a domaćinstva u ostalim naseljima u proseku imaju 2,75 članova.

Grafikon 2. Domaćinstva prema broju članova (%), po tipu naseljenog mesta

Podaci po opštinama i gradovima 

Opštine sa najmanjom prosečnom veličinom domaćinstva su: Crna Trava (1,9 članova), Vračar i Stari grad (2 člana), Gadžin Han, Savski venac i Babušnica (2,1 član), dok se po najvećoj prosečnoj veličini domaćinstva izdvajaju: Preševo (4,5 članova), Bujanovac (4,1 član), Tutin (3,5 članova), Sjenica i Novi Pazar (3,4 člana). 

Najveći udeo  samačkih u ukupnom broju domaćinstava prisutan je u opštini Crna Trava gde je skoro svako drugo domaćinstvo samačko (48,5%), slede beogradske opštine Stari grad (45,2%), Vračar (43,5%) i Savski venac (42,4%), i opštine Gadžin Han (38,9%) i Babušnica (38,8%). S druge strane, najveći udeo domaćinstava sa pet i više članova u ukupnom broju domaćinstava imaju: Preševo (47,3%), Bujanovac (38,6%), Tutin (30,5%), Sjenica (27,4%) i grad Novi Pazar (26,6%). 

 

Knjiga 3. Domaćinstva prema broju članova 

Tabela 1. Domaćinstva prema broju članova 

Tabela 2. Prosečan broj članova domaćinstava

 

  Podeli ovu stranu