Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
24.08.2023.
s3.jpg

Stanovi prema gustini nastanjenosti, svojini i osnovu po kojem domaćinstva koriste stan

Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o broju stanova u Republici Srbiji prema – gustini nastanjenosti, svojini i osnovu po kojem domaćinstva koriste stan, po opštinama i gradovima.

Gustina nastanjenosti stana u knjizi je prikazana na dva načina, kao površina stana po licu i kao broj soba po licu. Rezultati popisa pokazuju da su u Republici Srbiji, prema gustini nastanjenosti najzastupljeniji stanovi koji imaju površinu od 20 m² do 30 m² po licu i stanovi koji u proseku imaju 1 do 1,25 soba po licu.

Prema rezultatima Popisa 2022, najveći broj stanova je u privatnom vlasništvu. Popisano je ukupno 3 536 885 stanova u privatnoj svojini, što čini 97,9% od ukupnog broja stanova. Stanova sa svojinom koja nije privatna ima 33 724, što je manje od 1% celokupnog stambenog fonda. Popisano je ukupno 2 292 325 stanova (ili 87,3% od ukupnog broja nastanjenih stanova) u kojima je bar jedan od članova domaćinstva vlasnik, dok 325 743 (ili 12,4%) koriste zakupci, podstanari ili srodnici.

 

Knjiga S3 Gustina nastanjenosti stana, svojina i osnov po kojem domaćinstva koriste stan

Tabela - Broj nastanjenih stanova prema svojini i osnovu po kojem domaćinstvo koristi stan

Tabela - Nastanjeni stanovi prema prosečnoj površini po licu

  Podeli ovu stranu