Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
16.06.2023.
logopopis2022.jpg

Maternji jezik, veroispovest i nacionalna pripadnost

Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o stanovništvu Republike Srbije prema etnokulturalnim karakteristikama. U tabelama su iskazani podaci o maternjem jeziku i veroispovesti prema polu, kao i podaci o nacionalnoj pripadnosti prema polu i starosti – po opštinama i gradovima. Pored toga, objavljene su i tabele u kojima su ukršteni podaci o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku, odnosno podaci o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti – po regionima.

 

 

1. Stanovništvo prema maternjem jeziku i polu
  Ukupno Muško Žensko
Republika Srbija 6647003 3231978 3415025
Srpski 5607558 2723433 2884125
Albanski 65475 32828 32647
Bosanski 145329 73210 72119
Bugarski 7939 4063 3876
Bunjevački 3319 1578 1741
Vlaški 23216 11568 11648
Mađarski 170875 78727 92148
Makedonski 8375 2569 5806
Nemački 1389 696 693
Romski 79687 40706 38981
Rumunski 21477 10114 11363
Ruski 11255 4579 6676
Rusinski 8725 4180 4545
Slovački 38584 18070 20514
Slovenački 1302 407 895
Ukrajinski 1527 409 1118
Hrvatski 12048 4582 7466
Crnogorski 1981 1042 939
Ostali jezici 45641 21947 23694
Nisu se izjasnili 88122 41271 46851
Nepoznato* 303179 155999 147180

Pored srpskog jezika koji je maternji jezik za 84,4% stanovnika Republike Srbije, najzastupljeniji maternji jezici su mađarski (2,6%), bosanski (2,2%), romski (1,2%) i albanski (1%).

2. Stanovništvo prema verospovesti i polu
  Ukupno Muško Žensko
Republika Srbija 6647003 3231978 3415025
Hrišćanska veroispovest ukupno 5758719 2782483 2976236
pravoslavna 5387426 2612486 2774940
katolička 257269 116609 140660
protestantska 54678 25546 29132
ostale hrišćanske 59346 27842 31504
Islamska veroispovest 278212 140665 137547
Judaistička veroispovest 602 298 304
Istočnjačke veroispovesti 1207 698 509
Ostale veroispovesti 500 297 203
Agnostici 8654 4806 3848
Nisu vernici (ateisti) 74139 40456 33683
Nisu se izjasnili 169486 79895 89591
Nepoznato* 355484 182380 173104


Pripadnici hrišćanske veroispovesti čine 86,6% građana Republike Srbije (81,1% su pravoslavci, 3,9% su katolici, 0,8% su protestanti i 0,9% su lica koja su navela da pripadaju drugim hrišćanskim crkvama ili su se izjasnila samo kao hrišćani). Posle hrišćana, najbrojniji su pripadnici islamske veroispovesti (4,2%). Oko 2,5% stanovnika je iskoristilo svoje Ustavom zagarantovano pravo da se ne izjasni na pitanje o verskoj pripadnosti, dok je 1,1% stanovnika izjavilo da nisu vernici (ateisti) i oko 0,1% da su agnostici. 

Napomena: „nepoznato” obuhvata lica za koja nije prikupljen podatak, lica koja su dala odgovor koji se ne može smatrati izjašnjavanjem o maternjem jeziku, odnosno o verskoj pripadnosti, kao i lica za koja su podaci preuzeti iz administrativnih izvora.

Tabele se mogu preuzeti iz diseminacione baze. 

Linkovi ka tabelama u bazi su:

Stanovništvo prema maternjem jeziku

Stanovništvo prema veroispovesti

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti, starosti i polu

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku, po regionima

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti, po regionima

  Podeli ovu stranu