Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
25.08.2023.
korica-5-i-6.jpg

Bračni status i Fertilitet

Republički zavod za statistiku objavljuje dve knjige sa konačnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine: Knjigu 5. „Bračni status“, koja sadrži podatke o stanovništvu Republike Srbije starom 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, polu i starosti i podatke o stanovništvu koje živi u vanbračnim zajednicama, prema polu i starosti, po opštinama i gradovima, i Knjigu 6. „Fertilitet“, koja sadrži podatke o stanovništvu starom 15 i više godina prema broju živorođene dece, polu i starosti, po opštinama i gradovima. Pored toga, u disminacionoj bazi objavljeni su i podaci o stanovništvu starom 15 i više godina prema kalendarskoj godini rođenja, polu i bračnom statusu i podaci o stanovništvu starom 15 i više godina prema broju živorođene dece, polu, starosti i nacionalnoj pripadnosti, po regionima.


Bračni status

Podaci o zakonskom bračnom statusu

Prema rezultatima Popisa 2022. godine, oko polovine stanovništva starosti 15 i više godina je u braku (51%), skoro trećina (31%) nikada nije sklapala brak, 11,6% je udovaca/udovica i 6,1% razvedenih lica.

Tabela 1. Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu i polu, Popis 2022.
  Ukupno Muško Žensko Ukupno Muško Žensko
Republika Srbija 5 691 551 2 739 739 2 951 812 100 100 100
Neoženjeni/neudate 1 765 403 1 004 774 760 629 31,02 36,67 25,77
Oženjeni/udate 2 904 402 1 444 770 1 459 632 51,03 52,73 49,45
Udovci/udovice 661 418 135 397 526 021 11,62 4,94 17,82
Razvedeni 347 079 147 906 199 173 6,10 5,40 6,75
Nepoznato 13 249 6 892 6 357 0,23 0,25 0,22

Posmatrano prema polu, najveće razlike prisutne su u udelima neoženjenih/neudatih i udovaca/udovica. Naime, 36,7% muškaraca starosti 15 i više godina nikada nije sklapalo brak, dok je udeo neudatih među ženama starosti 15 i više godina 25,8%. S druge strane, među ženama starim 15 i više godina 17,8% je udovica, dok je kod muškaraca udeo udovaca svega 4,9%.

Grafikon A: Stanovništvo staro 15 i više godina, prema zakonskom bračnom statusu i polu (%), Popis 2022.

U periodu između dva poslednja popisa (2011-2022) smanjen je udeo lica u braku - sa 55% (Popis 2011) na 51% (Popis 2022), dok je zabeležen porast udela lica koja nisu sklapala brak – sa 28% (Popis 2011) na 31% (Popis 2022). Udeo razvedenih povećan je za oko 1% – sa 4,9% (Popis 2011) na 6,1% (Popis 2022), dok je udeo  obudovelih lica ostao nepromenjen u odnosu na prethodni popis. 

Podaci po opštinama i gradovima – Popis 2022

Pet opština sa najvećim učešćem lica u braku su:  Preševo (60,6%), Bujanovac (59,5%), Aleksandrovac (59,3%), Prijepolje (59,0%) i Raška (58,9%). Najveće učešće neoženjenih/neudatih lica zabeleženo je u gradskim opštinama Grada Beograda – Stari grad (38,4%), Zvezdara (38,0%), Vračar (37,8%), Palilula (37,1%) i Voždovac (36,2%) i u Novom Sadu (36%), dok je učešće razvedenih lica najveće u Subotici (8,9%), Bečeju (8,7%), Senti (8,6%), Zaječaru (8,3%) i u Beogradskim gradskim opštinama Stari grad (8,3%) i Vračar (8,2%). 

Podaci o licima koja žive u vanbračnoj zajednici

Prema rezultatima Popisa 2022, od ukupno 5 691 551 lica starosti 15 i više godina, 277 140 lica (4,87%) živi s partnerom/partnerkom u vanbračnoj zajednici. NJihova prosečna starost iznosi 42,38 godina.

Posmatrano po polu, u vanbračnoj zajednici živi 138 933 muškaraca i 138 207 žena. Muškarci koji žive u vanbračnoj zajednici stari su u proseku oko 44 godine, a žene oko 41 godinu. 

Grafikon B:  Lica stara 15 i više godina koja žive u vanbračnoj zajednici prema starosti i polu, Popis 2022.

U periodu između dva poslednja popisa udeo lica koja žive u vanbračnoj zajednici u stanovništvu starosti 15 i više godina povećan je sa 3,83% (Popis 2011) na 4,87% (Popis 2022).

Podaci po opštinama i gradovima – Popis 2022

Najveći udeo lica koja žive u vanbračnoj zajednici u ukupnom stanovništvu starosti 15 i više godina zabeležen je u: Majdanpeku (10,5%), Kovinu i Žagubici (9,5%), Beloj Crkvi (8,8%), Požarevcu (8,7%) i Srbobranu (8,5%).

Najmanji udeo lica koja žive u vanbračnoj zajednici imaju opštine Preševo, Prijepolje i Trgovište (ispod 1%),  Raška i Mali Zvornik (1,0%) i Sjenica i LJubovija (1,2%). 

  

Fertilitet

Podatak o broju živorođene dece prikupljan je za žene u svim popisima u periodu 1948–2022. U Popisu 2022. godine pitanje o broju živorođene dece prvi put je postavljeno i muškarcima.

Tabela 1. Stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene dece i polu, Popis 2022.
Broj živorođene dece Republika Srbija Muškarci Žene
ukupno % ukupno % ukupno %
Republika Srbija 5 691 551 100 2 739 739 100 2 951 812 100
Bez dece 1 760 588 30,93 1 002 736 36,60 757 852 25,67
1 dete 1 025 192 18,01 443 443 16,19 581 749 19,71
2 2 263 716 39,77 999 430 36,48 1 264 286 42,83
3 491 997 8,64 224 710 8,20 267 287 9,06
4 99 124 1,74 45 346 1,66 53 778 1,82
5 i više dece 37 904 0,67 16 727 0,61 21 177 0,72
Nepoznato 13 030 0,23 7 347 0,27 5 683 0,19
Prosečan broj živorođene dece 1,35   1,24   1,44  

Prema rezultatima Popisa 2022. godine, skoro trećina stanovnika starosti 15 i više godina nema nijedno živorođeno dete (udeo lica bez dece je 31%), 18% ima jedno dete, oko 40% ima dvoje dece, 8,64% ima troje dece i 2,4% ima četvoro ili više živorođene/biološke dece.

Primetne su značajne razlike u broju živorođene dece između muškaraca i žena. Kod muškaraca je skoro izjednačen udeo lica bez dece i sa dva deteta (oko 36%), slede muškarci sa jednim biološkim detetom (16,2%) i sa troje dece (8,2%). Kod žena starosti 15 i više godina najveći udeo imaju žene koje su rodile dvoje dece (42,8%), slede žene koje nisu rađale (25,7%), zatim žene sa jednim detetom (19,7%) i žene sa troje živorođene dece (9,1%).

Udeo lica sa više od troje živorođene dece izrazito je nizak kod oba pola (2,3% kod muškaraca i 2,5% kod žena).

Podaci o broju živorođene dece po polu i starosti pokazuju da su udeli lica koja nisu učestvovala u reprodukciji izrazito visoki u starosnim grupama 15–19 godina i 20–24 godine, kako kod muškaraca tako i kod žena, što je i očekivano, naročito na početku plodnog perioda. Razlike u reproduktivnom ponašanju muškaraca i žena najizraženije su u starosnim grupama 25–29 godina i 30–39 godina. Naime, 37,5% žena starosti 25–29 godina rodilo je najmanje jedno dete, dok kod muškaraca iste starosti svega 19% ima decu. U starosnoj grupi 30–39 godina 29% žena je bez dece, dok je procentualni udeo muškaraca iste starosti koji su bez dece 48%. Udeo lica bez dece u starosnoj grupi 40–49 godina kod žena je 16%, a kod muškaraca 27,3%.

Tabela 2. Stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene dece, polu i starosti, Popis 2022.

Muškarci
Starost Bez dece 1 dete 2 deteta 3 deteta 4 deteta 5 i više dece
15–19 god. 99,59 0,31 0,05 0,01 0,00
20–24 95,55 3,07 0,93 0,22 0,06 0,01
25–29 81,11 11,55 5,49 1,24 0,36 0,12
30–39 48,07 20,45 23,24 6,21 1,31 0,43
40–49 27,29 19,59 38,76 11,04 2,24 0,72
50–59 20,05 18,53 46,48 11,41 2,36 0,86
60 i više god. 10,02 17,81 58,16 10,79 2,08 0,87
Žene
Starost Bez dece 1 dete 2 deteta 3 deteta 4 deteta 5 i više dece
15–19 god. 98,24 1,36 0,31 0,04 0,00
20–24 86,90 8,41 3,38 0,90 0,27 0,06
25–29 62,42 19,16 13,32 3,65 1,03 0,33
30–39 29,08 23,71 33,96 10,12 2,26 0,73
40–49 16,11 22,56 45,49 12,27 2,53 0,86
50–59 12,16 20,31 52,69 11,63 2,18 0,85
60 i više god. 7,77 21,25 58,33 9,66 1,84 0,87

Podaci o broju živorođene dece žena starosti 50–59 godina pokazuju da je svaka osma žena izašla iz perioda plodnosti ne učestvujući u reprodukciji, odnosno 12,2% žena nije rodilo nijedno živo dete do 49–te godine života. S druge strane, svaki peti muškarac starosti 50–59 godina, nema svoju biološku decu, tj. 20% je bez dece.

Podaci po opštinama i gradovima – Popis 2022

Najveći prosečan broj živorođene dece zabeležen je u Medveđi, Tutinu, Sjenici, Preševu, Prijepolju, Bojniku i Novom Pazaru (više od 1,6 dece u proseku), dok najmanji prosečan broj živorođene dece imaju stanovnici gradskih opština Grada Beograda – Stari grad, Vračar, Savski venac, Zvezdara, Novi Beograd, Voždovac, Palilula, kao i stanovnici Novog Sada (manje od 1,2 deteta u proseku). 

Linkovi:

Knjiga 5: Bračni status
Tabela 1. Stanovništvo staro 15 i više godina prema bračnom statusu, starosti i polu
Tabela 2. Stanovništvo staro 15 i više godina koje živi u vanbračnoj zajednici, prema starosti i polu, po oblastima
Tabela 3. Stanovništvo staro 15 i više godina prema godini rođenja, polu i bračnom statusu, po regionima

 

Knjiga 6: Fertilitet
Tabela 1. Stanovništvo staro 15 i više godina prema prema polu, starosti i broju živorođene dece
Tabela 2. Stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene dece, polu, starosti i nacionalnoj pripadnosti, po regionima

 

  Podeli ovu stranu